UPCOMING PARENT MEETINGS/JUNTA DE PADRES

Special Education Parent Meeting

October 29, 2019

8:15am-9:15am

Parent Center, Room 1223

 

Junta de Padres sobre la Educación Especial

29 de octubre de 2019

8:15am-9:15am

Centro de Padres, Salón 1223

 

 

 

Parent Workshop

November 15, 2019

8am-9am

Parent Center, Room 1223

 

Taller para Padres

15 de noviembre de 2019

8am-9am

Centro de Padres, Salón 1223